Festspillkatalogen 2018 - Page 93

FO RNØYE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 093 FOR- NØYEL- ­S ER UNDERHOLDNING O G OVERRASKELSER FOR LITEN O G STOR. LEKENDE OPPTRINN INNE O G UTE . OPPLEVELSER FOR HODE , HJERTE O G FØTTER. SIDE 092– 1 21 WWW.FI B.N O 093