Festspillkatalogen 2018 - Page 88

FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 088 FOR B I N D EL S ER Kvar er du Gud? Kvar finn vi deg? m ST. JAKO B K I R K E DATO/ T I D Torsdag 24. mai kl 18:00 VA RI GH ET 1 t AN N ET Les mer om De litterære festspill og Edvard Hoem på s. 128. BI L L ET T Ordinær: 290 Under 30: 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt Salmer fra festspilldikter Edvard Hoem. 70-årsdag. Med Håkon Berges melodi er den en ny klassiker, en salme av vår tid.   Edvard Hoems salmetekster spenner fra him- mel til jord, mellom det hverdagslige og det høytidelige, i et tilgjengelig og poetisk språk om troens mysterier. På denne konserten får publikum høre, og synge med, på et utvalg av de 11 salmer Hoem har i Norsk salmebok.  Festspilldikteren kaller seg aldri «salmedikter», han er en dikter som også skriver salmer. I sjar- merende St. Jakob kirke – Bergens kulturkirke for unge – forteller han mer. Mellom salmene, som ledes an av Ole Bull Kammerkor, skal poet Erlend O. Nødtvedt også fremføre et langdikt skrevet på bestilling av Norsk forfattersentrum. Den første salmen Hoem skrev kom i 1983. «Den fattige Gud» var en bestilling fra hans sønn – eller rettere sagt et spørsmål fra fjerdeklassin- gens lærer – om eleven ville be sin forfatterfar skrive en julesalme til klassen. Utfordringen gjorde stort inntrykk på Hoem, som i lang tid hadde vært borte fra sin barnetro. Rett før jul var hans første salme klar, og med den kom også hans tro tilbake. Allerede dagen etter hadde Henning Sommerro satt melodi til. Siden den gang har det blitt flere salmer, blant dem «No stig vår song», skrevet til kong Haralds 088 Ole Bull Kammerkor Jon Flydal Blichfeldt dirigent  Sigurd Melvær Øgaard orgel Edvard Hoem festspilldikter  Erlend O. Nødtvedt opplesning Kjetil Almenning kunstnerisk leder En samproduksjon med Norsk forfattersentrum Vestlandet #FE STSPILLEN E18