Festspillkatalogen 2018 - Page 86

086 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 FOR B I N D EL S ER Sonnengesang er også skrevet som en hyllest til cellisten Mstislav Rostropovitsj og tilegnet ham i anledning 70-årsdagen i 1997. Her er det den 30 år gamle dansk-svenske Andreas Brantelid som har cellistens musikkdramatiske rolle, i et klangrom med slagverkslyder fremført av Bergen Filharmoniske Orkesters Manuel Hofstätter og Gard Garshol. Bergen Domkor, et kirkemusikalsk kraftsenter på Vestlandet, står for stemmeprakten. Bergen Domkor m/Andreas Brantelid m BERGEN D O M KI RKE DATO/ T I D Søndag 27. mai kl 15:00 VA RI GH ET 1 t 10 min BI L L ET T Ordinær: 290 Under 30: 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt m BERGEN D O M KI RKE Frans av Assisis lovsang til skaperverket. Festspillkomponisten Sofia Gubaidulina har flere ganger brukt tekster av Frans av Assisi. Solsangen, fra år 1225, er en lovprisning av bror Sol og søster Måne, de fire søsknene Vind, Vann, Ild, Jord, og til slutt søster Død. Tekstene bæres frem av koret, og cellisten og slagverkerne skaper poesi og dramatikk til bildene som ruller frem. Schuberts messe i G – syng med! DATO/ T I D m/Bergen Domkor Søndag 03. juni kl 11:00 VA RI GH ET 1 t 30 min AN N ET  Messen fremfø- res som en del av gudstjenesten søndag 03. juni. Fellesøving i Bergen domkirke kl 09:45. Gratis Singalong med Bergen Domkor under gudstjenesten.  Av Schuberts messer er kanskje nummer 2 i G-dur den mest kjente og best likte. Den er oppbygget som en Missa Brevis (latin for «kort messe») med satsene Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. Franz Schubert komponerte originalversjonen for kor, strykeorkester, orgel og tre solister i løpet av en knapp uke i mars 1815. 086 Johann Sebastian Bach er Gubaidulinas stør- ste forbilde. Musikken hans inspirerer henne med sin «uoppnåelige fullkommenhet», sier hun. Bach-motetten Fürchte dich nicht er en intrikat konstruksjon der tekster fra Jesajas bok i Bibelen og salmedikteren Paul Garhardt fra 1600-tallet flettes i hverandre. Bergen Domkor Kjetil Almenning dirigent Andreas Brantelid cello Manuel Hofstätter, Gard Garshol perkusjon Sigurd Melvær Øgaard orgel SOFIA GUBAIDULINA (1931–) Sonnengesang Frans av Assisi Solsang fo r cello, kor og perkusjon JOHAN SEBASTIAN BACH (1685–1750) Fürchte dich nicht, BWV 228 Preludium og fuge i f-moll, BWV 534 I Bergen domkirke søndag 03. juni blir messen fremført som en integrert del av gudstjenes- ten, med Bergen Domkor, orkester, solister og muligens deg? I forkant av gudstjenesten blir det fellesøving i Domkirken. Bli med og syng! Gratis noter finner du på www.fib.no/syngmed.   Bergen Domkor Kjetil Almenning dirigent  Bergen Barokk FRANZ SCHUBERT (1797–1828) Messe nr. 2 i G-dur #FE STSPILLEN E18