Festspillkatalogen 2018 - Page 83

FO RBINDE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 Ragnhild Hemsing & Tor Espen Aspaas 08 3 Eldbjørg Hemsing & Anna Fedorova DATO/ TI D VARIGH E T DATO/T I D VAR I G HET Lørdag 02. juni kl 11:30 og 14:30 1 t Søndag 03. juni kl 11:30 og 14:30 1 t Fra hjertet av europeisk kunstmusikk til hjemlige røtter. Musikkmagasinet The Strad hyller Ragnhild Hemsing for den emosjo- nelle dybden i spillet, og BBC Music Magazine blir fortryllet av lydverde- nen hun skaper i Lasse Thoresens komposisjon Yr. ke til de norske musikalske røttene, med musikken til historiens kanskje største norske musiker og virtuos, Ole Bull. Det blir vakre melodier og en oppvisning i fiolinistiske vanske- ligheter. Ragnhild Hemsing violin Tor Espen Aspaas piano Hemsing har vunnet pris for sine Beethoven-tolkninger i hjembyen til komponisten, og det første verket på programmet plasserer denne kon- serten i kjernen av den europeiske kunstmusikken. Med seg har hun pi- anisten Tor Espen Aspaas, som ikke bare har spilt og spilt inn Beethoven. Hans treårige kunstneriske fors- kningsprosjekt ved Norges Musikk- høgskole handlet om kreative pro- sesser hos den store komponisten. Melodisk fyrverkeri. Eldbjørg Hemsing gjorde sin debut som solist med Bergen Filharmonis- ke Orkester allerede som 11-åring. Denne våren lanserer hun sin første plate som solist, og en til kommer allerede til høsten. Hun har blant annet samarbeidet med komponis- ten Tan Dun, og den store fiolinisten Pinchas Zukerman har beskrevet henne slik: «For en vakker klang! Eldbjørg er en utmerket musiker med utmerket musikalsk teft». Med seg på Lysøen har hun fremad- stormende Anna Fedorova. Hennes spektakulære fremføring av Rakh- maninovs andre pianokonsert i selv- este Concertgebouw i Amsterdam er blitt sett over 15 millioner ganger på YouTube. Sammen spiller de Griegs mest «kontinentale» sonate, som også er noe inspirert av hardingfela. Det blir tre sangtranskripsjoner av Schu- bert, og noe både fra Hemsings og Fedorovas kulturelle arv: Først en vakker melodi av Tsjajkovskij, og deretter sørgemusikk av Ole Bull som avsluttes med et virtuost fyr- verkeri. De spiller også et lite impresjo- nistisk verk av Lili Boulanger, som døde kun 24 år gammel, samt den impresjonistiske mesteren Debus- sys underfundige og nærmest rare fiolinsonate. Til sist vender de tilba- Eldbjørg Hemsing fiolin Anna Fedorova piano WWW.FI B.N O 08 3