Festspillkatalogen 2018 - Page 81

FO RBINDE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 081 To a Nordic Princess DATO/ TI D VARIGH E T Lørdag 26. mai kl 22:30 1 t Skandinavisk kjærlighet i Griegs hjem.  sin innspilling av Griegs pianokonsert i a-moll. Delius og ham selv på 9. plass, forteller Ellen Nisbeth.  9. august 1928 spilte pianist og kom- ponist Percy Grainger for et fullsatt Hollywood Bowl. På slutten av kon- serten fremførte han  To a Nordic Princess – brudevisen til hans elskede svenskfødte Ella Viola Ström. De to giftet seg på scenen den dagen foran et publikum på 20 000. – Percy Grainger hadde en forkjær- lighet for det skandinaviske, og ble venner med blant annet Edvard Grieg. Det er fantastisk å tenke på forskjel- len mellom den enormt berømte Percy, kledd opp i sine egendesignede klær blant stjerner som Duke Ellington og George Gershwin, og mannen som gikk tur med Edvard Grieg i fjellene og satt foran pianoet i trehuset hans. I Percys eget rangeringssystem over komponister, finner du Bach på top- pen, og Duke Ellington, Frederick Her blir vi kjent med Percy Grainger, omgitt av vennene hans. Bratsjist Ellen Nisbeth og pianist Bengt Forsberg, begge fra Sverige, fremfører her et program sentrert rundt verdens- stjernen som i Norge er særlig kjent for samarbeid og et av musikkhistoriens mest berømte trekantforhold.  Ingrid Andsnes DATO/ TI D VARIGH E T Fredag 01. og lørdag 02. juni kl 22:30 1 t Tysk romantikk fra tre sterke personligheter. Da Johannes Brahms spilte sine egne komposisjoner for pianist-komponist- ekteparet Clara og Robert Schumann, ble det starten på et kunstnerisk I Griegs villa presenterer Ingrid Andsnes, pianist og formidler av rang, musikk fra disse tre markante kunst- nere som fikk stor betydning for den tyske romantiske klavermusikken – og enorm innflytelse hos hverandre. Clara Schumann var en av Europas vik- tigste pianister på 1800-tallet, og hun gjorde mye for at Robert Schumanns musikk ble spilt i de store europeiske konsertsalene. Hun ble også anerkjent som komponist i sin samtid. Johannes Brahms kom til det schu- mannske hjem som ung og vakker komponist i startgropen av sin karri- ere. Paret Schumann ble umiddelbart betatt av ham, både som person og komponist. Han ble snart en natur- lig del av hjemmet deres, også som WWW.FI B.N O Ellen Nisbeth bratsj Bengt Forsberg piano Verk av PERCY GRAINGER (1882–1961) FREDERICK DELIUS (1862–1934) DUKE ELLINGTON (1899–1974) JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) EDVARD GRIEG (1834–1907) forelsket beiler og ikke minst støtte for Clara, da Robert ble syk og døde. Clara Schumann og Johannes Brahms hadde livet ut et tett og spesielt vennskap, og søkte ofte råd og støtte hos hverandre.  Ingrid Andsnes piano  CLARA SCHUMANN (1819–1896)  Deuxieme scherzo i c-moll, op. 14 Larghetto fra Pièces fugitives, op. 15 CLARA SCHUMANN OG JOHANNES BRAHMS (1833–1897) Variationen über ein Thema von Robert Schumann  ROBERT SCHUMANN (1810–1856) Papillons, op. 2 Arabesque, op. 16 Gesänge der Frühe nr. 5 JOHANNES BRAHMS (1833–1897) Fire stykker for piano, op. 119 081