Festspillkatalogen 2018 - Page 8

008 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 B I L L ET T ER Billetter og priser Ordinære priser Ordinære priser er oppgitt for hvert arrangement. For informasjon om tilgjengelighet, transport, parkering, toalett etc, se fib.no/arenaer. Under 30 år Maks kr 190 per billett dersom du er under 30 år på arrangementsdagen. Billettgebyr På fib.no/gebyr finner du en oversikt over hvilke gebyr som tilkommer ved kjøp hos de ulike utsalgsstedene. Barn Maks kr 100 per billett. Se de enkelte arrangement for barne- og familie- forestillinger med egen pris for barn under 16 år. Barn må løse billett selv om de skal sitte på en voksens fang. Noen arenaer og arrangement har egne bestemmelser for babyer i salen. Les mer på fib.no/arenaer eller se det enkelte arrangementet. Honnør L HX]\[] YY\[]ܘ]\YY\[]]Y\BܚYY[[0H[][ۘ[H[KH\[[\[]XBXڛ[] [ڙ[[Y]\[[H[]\[ ܜڙ[YH\[Y\[]\B\ݰ霝[[K[\\YKB\H霝]]Y\\܈\\ݙ\HZH[H\[Y\ZH[][Y܈\ۙ\YY[Bۜݘ\X\ڛۙ\ ڰ[]\\H[Y[\0HڰH[]0B][H[YKX\] H[\[ؚ[[]܈ L HH]\[ٛܛKڰ[]\0H]XBXڛ[]\[[HH\[\[[HH\[\ZHY][۝܈[\YYZHB[][H܈YY[H[\Yڙ\HYڙ[Hڰ\[0H] K\[]X•[Yێ MH H H[HH[XH][0HX˂ёHSSLNܚYY[[[]۝܂X[$ٜH L 8$MΌ ܜ L 8$NN0 LN 8$M ܈]Y]0\[YB\[\[[B˙X][‘K\][X]\•[Yێ MH H H L[Z\[Yێ NL BY\NY\ܚYY\ KL MH\[[]۝ܙ][\HH]H[Y]YܚYY[[šݙY[[˂[][ۘ[H[BX[$ٜH N 8$̌ 0 LN 8$N 0[[YHܙ\[[\ ܝ[]ݙ\[[][]\[B[Y\\[[]\H[HB[]۝ܙ]H0]]\[K\˛•[Yێ MH   Y\N[[ K N \[\[[\[]\[[\Y[[]0B\\[0\\\H[ZH\][\ 0[”\\[H[]\[\0HB\H\[Y\H0[[YH\[B[Y[\