Festspillkatalogen 2018 - Page 76

076 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 FOR B I N D EL S ER m T RO L D H AU G E N T RO L D SA LE N DATO/ T I D Mandag 28. mai kl 19:30 VA RI GH ET 1 t 25 min BI L L ET T Ordinær: 420 Under 30: 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt BT Fordel: 25 % rabatt T RAN SP O RT Transport t/r inkl. i billetten, se s. 72 Alice Di Piazza & Ivan Monighetti Grieg og musikk fra Sovjet-tiden – med den italiensk-russiske duoen Alice Di Piazza og Ivan Monighetti. Hun var ansett som vidunderbarn på klaver, Sofia Gubaidulina, men det var komponist hun ønsket å bli. Fra hun var 22 år gammel har hun viet seg fullstendig til komponeringen. Chaconne for piano  er det eneste verket fra studietiden i Moskva hun har beholdt på Støttet av verklisten. Uttrykket er brått omskiftelig, fra Sparebank- det majestetiske til det barnslige, også med stiftelsen DNB en aning forbudt jazz underveis, skrevet av en – Dextra Musica som behersker instrumentet. «En åpenbaring», og Anders Sveaas' har Gubaidulina kalt pianist Alice Di Piazzas Almennyttige fremføring av stykket. Fond. 076 I preludiene for cello springer uttrykket ut fra forskjellige spilleteknikker. Miniatyrene viser Gubaidulinas trang til å utforske et instruments klanglige muligheter og åpenhet for det ukon- vensjonelle. Heller ikke det var noe de sovjetiske kulturmyndighetene satte pris på. Flere av verkene til Sergej Prokofjev ble svarte- listet av den sovjetiske komponistkongressen i 1948. Når han året etter skriver Cellosonaten i C-dur, tar han nødvendige hensyn, men uten å miste særegenheten og den musikalske gleden. Di Piazza har spilt sammen med cellist og sam- tidsmusikkspesialist Ivan Monighetti siden 2011. «De har invitert publikum til å oppleve musik- ken ikke bare som et symbol på skjønnhet, men som et levende vitnesbyrd om menneskeheten», skrev en sveitsisk kritiker om duoen. ​ lice Di Piazza piano A Ivan Monighetti cello  EDVARD GRIEG (1843–1907) Intermezzo i a-moll for cello og piano To brune øjne arrangert for cello og piano, op. 5 nr. 1 SOFIA GUBAIDULINA (1930–) Ti etyder for solo cello Chaconne for piano SERGEJ PROKOFJEV (1891–1953) Cellosonate i C-dur, op. 119 #FE STSPILLEN E18