Festspillkatalogen 2018 - Page 75

FO RBINDE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 075 Ellen Nisbeth & Bengt Forsberg m T R OLDH AU G E N T R OLDSA LE N DATO/ TI D Lørdag 26 mai kl 19:30 VA R I G HE T 1 t BIL L E TT Ordinær: 420 Under 30: 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt BT Fordel: 25 % rabatt T R A N S P O RT Transport t/r inkl. i billetten, se s. 72 Sanger og romantikk for bratsj og piano. Svenske Ellen Nisbeth og Bengt Forsberg frem- fører her et naturinspirert program med verk av Tsjajkovskij, Sibelius og Sjostakovitsj. – Jeg nærmer meg alltid musikken med en følelse av naturen og mennesket i naturen, sier Nisbeth. De romantiske miniatyrene til Tsjajkovskij følger årets tolv måneder på den nordlige halvkule, og ble opprinnelig skrevet for piano som en måned- lig spalte i et magasin i St. Petersburg. Flere av småstykkene ble svært populære, særlig den milde, vuggende Barcarolle som representerer juni. I Troldsalen får April, Mai og Juni selskap av blant annet Sibelius’ sanger Säv, säv, susa og Diamanten på Marssnön og andre verk signert den finske komponisten. Konserten avsluttes med Sjostakovitsj’ bratsjsonate, som var det aller siste verket han skrev. Bratsjisten Ellen Nisbeth har mottatt både den svenske og den nordiske solistprisen, og tur- nerer denne sesongen Europa som en Rising Star i regi av organisasjonen ECHO. Hennes debutalbum Let Beauty Awake ble utgitt i fjor. Bengt Forsberg er en etterspurt pianist kjent for sin bredde som utøver. I 2016 ga han ut Neglected Works for Piano, med kun kvinne- lige komponister. Under årets festspill opptrer de også i Griegs villa (s. 81). “What a night! What bliss all about! I thank my native north country! From the kingdom of ice and snow, how fresh and clean May flies in!” – AFANASY FET (FORORD TIL TSJAJKOSKIJS MAI) Ellen Nisbeth bratsj Bengt Forsberg piano Verk av PJOTR ILJITSJ TSJAJKOVSKIJ (1840–1893) JEAN SIBELIUS (1865–1957)  DMITRIJ SJOSTAKOVITSJ (1906–1975) Støttet av Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica og Anders Sveaas' Almennyttige Fond. WWW.FI B.N O 075