Festspillkatalogen 2018 - Page 74

074 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 Ann-Helen Moen & Liv Glaser m TRO L D H AU G E N TRO L D SA L E N DATO/ T ID Fredag 25. mai kl 19:30 VA RI GH ET 1 t 35 min inkl. pause B I L L ET T Ordinær: 420 Under 30: 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt BT Fordel: 25 % rabatt TRA N S P O RT Transport t/r inkl. i billetten, se s. 72 Livslange vennskap med Mozart og Grieg.  Sopranen Ann-Helen Moen og pianisten Liv Glaser er begge vokst opp med Mozart og Grieg, og komponistene har fulgt dem gjennom liv og karriere. Programmet i Troldsalen favner både det barnlige og det voksne sinn.   – Spennet kan ses som et bilde på vår egen musikalske utvikling, sier Ann-Helen Moen. Sopranen er kjent for sin formidlingsevne, både i opera- og konsertformatet, og som en betyde- lig Mozart-tolker. – Da jeg for tre år siden fikk dykke ned i Mozarts sanger sammen med Liv, var det noe som helt enkelt stemte, sier hun. – Vi fikk begge samtidig intense glimt av et uni- vers vi følte vi bare måtte forske videre i, legger Glaser til. I løpet av året skal de gjøre en innspilling med Mozart-lieder. – Og Mozarts klaverstykke Adagio i h-moll, K. 540 i kveldens program er et av hans fineste enkeltstykker. Ikke en tone, ikke en pause er overflødig, sier pianisten. 074 FOR B I N D EL S ER Hun debuterte i 1960, og allerede to år senere avsluttet hun Festspillene i Bergen med Griegs pianokonsert i a-moll. Hun er fremdeles en aktiv utøver og pedagog. Ann-Helen Moen sopran  Liv Glaser piano WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) Sehnsucht nach dem Frühling, K. 596  Das Kinderspiel, K. 598 Das V eilchen, K. 476 Das Lied der Trennung, K. 519 An Chloë, K. 524 Der Zauberer, K. 472 Als Louise, K. 520 Adagio h-moll, K. 540 (piano solo) Oiseaux, si tous les ans, K. 307 Dans un bois solitaire, K. 308 Abendempfindung, K. 523    EDVARD GRIEG (1843–1907) Fra Barnlige sange, op. 61 Havet Sang til juletre Lok Fiskervise Kveldssang for Blakken  De norske Fjelde    Fædrelands-Salme Drømmesyn, op. 62 (piano solo)  Sechs Deutsche Lieder, op. 48   Støttet av Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica og Anders Sveaas' Almennyttige Fond. #FE STSPILLEN E18