Festspillkatalogen 2018 - Page 72

07 2 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 FOR B I N D EL S ER Gratis transport Transport til de følgende arenaene er inkludert i festspillbilletten til den enkelte konsert. Vennligst merk at alle avganger går presis. Troldsalen/Troldhaugen VB'W70'W77GW&VF"63֖ऴ2U%BfVƶVF7FVVR7F"W7Ff"6:Rf&FW g&V6Rg&GW&7Ff&6Vs&WGW"g&G&FVvV32U%B2g&V6Rg&GW&7Ff&6V3&WGW"g&G&FVvV#32U%B#g&V6Rg&GW&7Ff&6V&WGW"g&G&FVvV#3w&Vw2fG&FVvVVB'W70'W77GW&VF"63֖fW7G7VRf'G6WGFW 7F'6G6vV :R'&vVV@VVRF'V2Ц7FW"rVvvW"WBGBW2FƗ7FVǗ7F|:W&FV :RL:W2Ǘ7F|:W&FVf"VGf&Bw&Vw26ЦW&W2vVVRfV7FVrWB6Ɩw7VBf"VRf֖ƖVw&Vrf"l;'7FRvrGR|:R :PfW7G7ƶ6W'BFWBvRW6WBW0W"Ǘ7F|:W&FV :R2RF6VW"FWB#b6W'FW VR2w&Vr'Vr<:gfW'V@VFW" :W&WG2fW7G7FV7L;'7FR6W&VfW"7FVBG&G6V6ƖvvW"ƖRfVBw&Vw0fr"WG6BF2&W,;FP7FGFR6VW"VBf" :PVvWBvBW7Ff"W"ЦW6rv"V&ƖVVƖvWBFr :RRFWGB :R'F7FVR;WB`6W'FW"&W6VFW&W2VvRg&VЦG7F&VFRW6W&R6VV@Vbl:W"FG27L;'7FR7FW&W"6ФR6V:V&FV&W&vW"6Ɩ7W'&Rrl:W&RVvRFRFpV6WFrVbfRG6W2षfVG66W'FVRw&Vw2VvV7GVPrf&֖FFw7GW&VRFR'V0WfVG'6GBW":g&RrV:g&P7FW" :R&w&WBr :R6ƧW7L;v;"VvRW6W&R6fW7G7FV'WBश6W'FVRW"W&FW'Bb&fW76 rfƖ7BWFW"W'&W7FrfW7BЧ7F&VL;"FW'2&WW"7L;GFWBb7&V&7FgFV6VD ( 2FWG&W66rFW'27fV2pVGFvRfB4dR5E5TS2U%B""3g&V6Rg&GW&7Ff&6V#CP&WGW"g&G&FVvV#CǗ<;VVB,:W@,:WGGW&VF"6FRऴ2U%B2g&V6Rg&G&VvvVV&WGW"g&Ǘ<;VC2U%BC3g&V6Rg&G&VvvVV#CP&WGW"g&Ǘ<;VcP6ƧW7L;VB'W70'W77GW&VF"63֖ऴ2U%BSg&V6Rg&GW&7Ff&6VC&WGW"g&6ƧW7L;c3FWBW"RG&7'BFL:W2Ǘ7F|:W&@VW"f֖ƖVFvV :R6ƧW7L;#r"GR&Vbf"FFrg&fW7G7"Ч&vVVC&rl:W"'FW"&W&vVF :Rs