Festspillkatalogen 2018 - Page 71

FO RBINDE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 071 Randi Stene & Bengt Forsberg m H Å KO NS H A L L E N DATO/ TI D Mandag 28. mai kl 19:30 VA R I G HE T 2 t inkl. pause BIL L E TT Ordinær: 420–450 Under 30: 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt BT Fordel: 25 % rabatt – Det litt mørke og sentimentale er musikalske kvaliteter som alltid har tiltalt meg. Sibelius byr på mye av det, sier Norges store mezzo. I Håkonshallen opptrer hun sammen med pianist Bengt Forsberg, kjent blant annet for sitt mangeårige samarbeid med en annen mez- zosopran, svenske Anne Sofie von Otter.  Randi Stene har satt Sibelius’ sanger sammen med verk av Grieg, Rachmaninov og Korngold i det hun selv kaller et drømmeprogram. Randi Stene  mezzosopran Bengt Forsberg  piano – Repertoaret til denne konserten gjenspeiler der jeg er nå. Det er et program der jeg kan bruke erfaringen jeg har fått, sier Randi Stene, som fikk sitt internasjonale gjennombrudd ved Châtelet-operaen i Paris i 1993. Mezzosopranen er tidligere festspillmusi- ker, professor ved Norges musikkhøgskole og mangeårig fast medlem av Den Konge- lige Opera i Københavns solistensemble. Repertoaret favner både klassiske mezzoroller og nyskrevne verker, og som konsertsolist har hun blant annet sunget på Festspillene i Salzburg og Edinburgh. Verk av JEAN SIBELIUS (1865–1957) SERGEJ RACHMANINOV (1873–1943) ERICH W. KORNGOLD (1897–1957) NIKOLAJ MEDTNER (1880–1951) EDVARD GRIEG (1843–1907) Se programdetaljer på www.fib.no. Støttet av Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica WWW.FI B.N O 071