Festspillkatalogen 2018 - Page 57

FO R ST YRRE LSE R t Urpremiere M ØH L E NPR I S SKO LE DATO/ TI D Tirsdag 05. juni kl 19:00 VA R I G HE T 1 t 15 min SPR Å K Spilles på norsk A NNE T Samtale med artistene i etterkant av forestillingen. BIL L E TT Ordinær: 250 Under 30: 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 057 Romeo og Julie Kjærlighetshistorien som kan redde verden!  Med sin kjærlighet og død, skaper Romeo og Julie endring. Deres kamp for å være sammen, vinner over all makt, all tradisjon og feilslåtte menneskelige konvensjoner, og over krigen. Kjærligheten overvinner alt – også døden, og ungdommens renhet stiller voksenverdens forsteinede tradisjoner og dumskap til veggs. Kompani 13s nye oppsetning av historien er skapt med tanke på unge i alderen 13–16 år, ungdommer som faktisk er like gamle som Romeo og Julie var. Slik tangeres ungdom- menes virkelighetsoppfatning og publikum inviteres til diskusjon og refleksjon om disse temaene og deres forhold til verden i dag. I tillegg til lukkede arrangement på ungdoms- skoler i bergensområdet (se s. 124), gjør det bergensbaserte scenekunstkompaniet en åpen forestilling på Møhlenpris skole. Kompani 13 ønsker å utforske grensene for teateret ved å spille på en arena som ikke er tilrettelagt for tea- ter – nemlig klasserommet! På ungdommenes egen hjemmebane blir det rom for å skape en annen og nærere kunstopplevelse, der samspil- let med publikum blir en del av forestillingen. William Shakespeare (1564–1616) opprinnelig manus Steinar Thorsen idé, konsept Jorunn Lullau, Steinar Thorsen manusutvikling Lars Åkerlund/Teater Allena regi Jan Holden figurer Kompani 13 sceniske løsninger Mathias Grønsdal mediale løsninger Jorunn Lullau, Steinar Thorsen medvirkende Samproduksjon med Kompani 13 WWW.FI B.N O 057