Festspillkatalogen 2018 - Page 54

FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 054 FOR ST YR R EL S ER Babettes gjestebud t Urpremiere L AN DÅS LYSTGÅ RD DATO/ T I D Søndag 27. mai og søndag 03. juni kl 18:00 VA RI GH ET 3 t 30 min S P RÅ K Spilles på norsk AN N ET Besøk www.fib.no/babette for å søke om å bli en av gjestene ved bordet søndag 03. juni. Publikum i salen kjøper ordinær billett. BI L L ET T Ordinær: 320 Under 30: 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt Velkommen til bords! Med Karen Blixens kjente historie «Babettes gjestebud» i hånden, inviterer vi publikum til et festmåltid på Lystgården på Landås. Mens vi spiser og drikker, gjenopplives histo- rien om den fremmede mesterkokken Babette, som bringer nytt liv til et lite, lukket samfunn i Nord-Norge. Vi byr 12 personer med til bords, og ber dem representere de gjestene som Blixen beskriver i sin historie. Rundt bordet hos Babette sitter både den hovmodige og den barmhjertige, men også gamle stridende, sladretanter og andre markante personligheter finner veien til gjestebudet – og alle vekkes til liv i løpet av måltidet. I tillegg til 12 deltakende plasser rundt bordet, overværes gjestebudet av et lite publikum, som også dras inn i fortellingen og får smaksprøver underveis. og historieformidleren og lingvisten Vibeke Koehler, som er kveldens forteller. Det blir to gjestebud på Lystgården; første gang er gjestene ved bordet spesialplukket. Andre gangen er plassene mer åpne, og alle som vil fylle rollene kan nominere seg selv på www.fib.no/babette. Louise Beck idé Egill Palsson regi Miriam Frandsen dramaturgi Vibeke Flesland Havre cast Henrik Birch toastmaster Agnes Vevle Tvinnereim vert Vibeke Koehler forteller Samproduksjon med OPE-N Den interaktive forestillingen ledes av Henrik Birch, kjent fra tv-seriene Borgen, Norskov, Badehotellet og Forbrytelsen, Agnes Vevle Tvinnereim, som har vært sentral i gjenopp- byggingen av Lystgården og er kveldens vert, 054 #FE STSPILLEN E18