Festspillkatalogen 2018 - Page 53

FO R ST YRRE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 05 3 t Norges- premiere BE R G E N S E NTR U M For spillested, se www.fib.no/lyst BILLETTPRIS PER FO R E STI LLI N G LYST#2 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt AN B E FA LT AL DE R Fra 17 år SPRÅK Spilles på dansk En-til-en- forestilling DATO/ TI D Fredag 25. – torsdag 31. mai 15:00, 16:00, 17:00, 19:00 og 20:00 VA R I G HE T 30 min Forestilling for gruppe DATO/ TI D Lørdag 02. og søndag 03. juni kl 18:00 VA R I G HE T 1 t 30 min o O R DS K I FTE Sannheter om sexkjøp L IT TE R ATU R- HUSET DATO/ TI D Lørdag 02. juni kl 15:00 Privat performance om kjøpesex.  – Jeg utfordrer deg til å se forskjell på en naken prostituert og en hvilken som helst annen naken kvinne. Med disse ordene setter den danske kunstneren Eja Due sin egen kropp på spill i performance- foredraget LYST#2 – en interaktiv og særdeles intim forestilling bygget på dyptgående rese- arch om prostitusjon i Norden og Europa, også i Bergen. Forestillingen kan oppleves i to utgaver under Festspillene: I et én-til-én-møte med Due, der én publikummer av gangen inviteres inn i det private, intime rom hvor prostitusjon foregår, eller som en del av en liten publikumsgruppe.  Eja har i løpet av de siste fire årene fulgt den politiske debatten tett, snakket med et bredt utvalg sexarbeidere i Danmark og andre land og er i stadig dialog med forskere, debattanter og organisasjoner som jobber med temaet.  På et sted i Bergen sentrum tar Due både forestil- lingen og diskusjonen ut i det offentlige rom, der våre normative konstruksjoner ofte kolliderer med virkeligheten som den som selger krop- pen sin lever i. Kunstneren spør: Hva består likhetene og forskjellene mellom henne selv og den prostituerte i? I LYST#2 får publikum selv delta i debatten om kjøpesex, prostitusjon og sugar dating. «LYST#2 er grensesøkende teater, hvor jeg som publikum rykkes 100 km ut av min komfortsone og plutselig skal inngå i en dialog med artisten. (…) en annerledes og interessant opplevelse, som huskes lenge etterpå.» – FRA ANMELDELSEN TIL BLOGGEN SCENEKANTEN Eja Due konsept, medvirkende  Henrik Vestergaard Friis kunstnerisk og dramaturgisk konsulent Lene Kreilgaard medvirkende Les mer på s. 123. WWW.FI B.N O 05 3