Festspillkatalogen 2018 - Page 49

FO R ST YRRE LSE R k Europa- premiere CORNERTEATRET FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 Landscape of Hate DATO/ TI D Lørdag 26. mai kl 19:00 VA R I G HE T 2 t SPR Å K Spilles på engelsk A NNE T Konsertforestillingen innledes med en paneldebatt. BIL L E TT Ordinær: 320 Under 30: 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt BT Fordel: 25 % rabatt Konfrontasjon og improvisasjon i nettrollenes ødeleggende verden. Landscape of Hate er et multimedieprosjekt som har satt seg det hårete målet å fremme og oppmuntre den offentlige stemmen, i en tid og virkelighet der hevnporno, nettmobbing og hat- prat er blitt hverdagsord. Prosjektet rammes inn av et mangfold av dialoger som tar opp hvordan ulike former for hat kan overvinnes. De første Landscape of Hate-arrangementene fant sted i Canada i fjor, og kombinerte debatter og kunstutstillinger med improvisasjonsbaserte konsertforestillinger. Her mikses elektroniske originalkomposisjoner med lydeksempler, strøm- mer fra sosiale medier, lydlandskap og video- projeksjoner. Råmaterialet er data hentet fra det åpne internett, research-intervjuer og andre offentlige kilder, og er unike for hver forestilling. Ved Festspillene i Bergen vil Landscape of Hate-teamet i samarbeid med Høgskulen på 049 Vestlandet holde en todagers workshop for å skape multimediemateriale, visuell kunst og lyd- landskaper som brukes i selve forestillingen. Det blir også en kunstutstilling med tegneserier fra norsk-dansk-eritreiske Josef Yohannes og hans The Urban Legend – verdens første afrikanske superhelt i tegneserieform – og det kanadiske prosjektet Learning to Hate av Jason Wallin og Jessie Beier. Kvelden begynner med en diskusjon ledet av Landscape of Hate-skaper Vivek Venkatesh, som også er i formannskapet for en UNESCO-komité for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. I panelet er tegneserieskaperen Josef Yohannes, den danske menneskerettig- hets- og nettaktivisten Emma Holten og den kanadiske ambassadøren til Norge, Artur Wilczynski. Vivek Venkatesh komponist, kurator, vokal, improvisert støy, innhenting av lydklipp fra sosiale medier, naturopptak, lydlandskap David Hall visuell kunst Jason Wallin, Owen Chapman, DJ softcoresoft, DJ anabasine komponist, DJ, improvisasjon WWW.FI B.N O 049