Festspillkatalogen 2018 - Page 32

Foto: Nadia Norskott, Audun Berdal, Thea Gunnes og Lluis Calm Vidal - et mentorprogram for unge klassiske musikere Crescendo er et historisk samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt, Festspillene i Bergen og Oslo-Filharmonien med formål å legge til rette for koblinger mellom morgendagens unge, klassiske utøvere og høyt profilerte nasjonale og utenlandske solister og kammermusikere. Programmet skal styrke unge musikeres bevissthet rundt egen utvikling og kunstneriske identitet gjennom personlige møter, samspill og felles konsertopplevelser med mentorene, samt bistå med å bygge et godt nasjonalt og internasjonalt kontaktnett for Crescendo-musikerne. Crescendo består av to delprogrammer: Mentorprogrammet for solister og kammergrupper og orkesterprosjektet Ung Filharmoni, i samarbeid med Oslo-Filharmonien. Mentorprogrammet 2018: Mentorer: Leif Ove Andsnes, Janine Jansen, Collin Currie og Gidon Kremer Deltakere: Sonoko Miriam Welde, Johan Dalene og PERCelleh (Bjørn Christian Svarstad og Kristoffer Almås) Prosjektet støttes av Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen, Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica og Talent Norge 2018.01.04.annonseFiB.indd 1 07.02.2018 11:18:02