Festspillkatalogen 2018 - Page 30

FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 030 m Urfremføring M ARIAKI RK E N Mouvance I DATO/ T I D Søndag 27. mai kl 21:00 Wheels within Wheels Mouvance I–III BI L L ET T Ordinær: 190 T-M IC H A EL Mouvance II DATO/ T I D Mandag 28. mai kl 19:00 BI L L ET T Ordinær: 190 H Å KO N S H A L L E N Mouvance III DATO/ T I D Tirsdag 29. mai kl 19:30 AN N ET Introduksjon ved Alwynne Pritchard, Ruben Sverre Gjertsen og Jostein Gundersen, ledet av Hans Knut Sveen kl 18:45 VA RI GH ET 1 t BI L L ET T Ordinær: 290 Under 30: 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt BT Fordel: 25 % rabatt o O RD SK IF T E Formidling av klassisk musikk BERGEN O F F EN T L I G E BI BL I OT EK AM AL IES HAG E DATO/ T I D Mandag 28. mai kl 17:00 Nye verk på gammelt vis – og omvendt. Konsertserien Mouvance I–III avslutter et treårig kunstnerisk forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen. Prosjektet, som har tittelen Wheels within Wheels, har utforsket komposisjoner og fremføringspraksis fra sen middelalder på jakt etter nye tilnærminger til det å lage musikk. De kunstneriske resultatene er mangfoldige, og strekker seg fra musikernes improvisasjoner og tonesetting i senmiddel- alderstil til performances og lydinstallasjo- ner inspirert av musikk fra samme periode. Prosjektet er ledet av Jostein Gundersen, og det internasjonale teamet inkluderer komponistene Alwynne Pritchard og Ruben Sverre Gjertsen i tillegg til ensemblet Currentes. Mouvance I: Mass Den første konserten består av musikk til messen for Festen for den Hellige Treenighet, som i 2018 faller på 27. mai. Noe av musikken som fremføres i Mariakirken er signert to av de mest bemerkelsesverdige komponistene i senmiddelalderen, Antonio Zacara da Teramo og Guillaume Dufay. Andre deler av programmet er utviklet av utøverne, som tilnærmer seg det stilistiske rammeverket til senmiddelalderen mens de samtidig gir plass til eksperimentering med klang og elektroakustiske innspill. Ingvill M. Holter, Kristin Mulders, Kjetil Almenning, Tyler Ray vokal Anna Danilevskaïa, Hans Lub middelalderfidel Jostein Gundersen blokkfløyter Ruben S. Gjertsen elektronikk Mouvance II: Intonation Komponisten Alwynne Pritchards Intonation er en slags observasjonsøvelse, en etterforskning av forholdet mellom kropp, tekst, minne, berø- ring, syn og hørsel. Ved å gjendikte musikalsk materiale fra middelalderen tar også program- met i bruk ideer som er inspirert av huske- hjelpemidler fra den tiden. Alle utøverne er involvert i konserten på ulike måter. Alwynne Pritchard utøver Ingvill M. Holter, Kjetil Almenning vokal Anna Danilevskaïa, Hans Lub middelalderfidel Hans Knut Sveen organetto Jostein Gundersen blokkfløyter Ruben S. Gjertsen elektronikk Mouvance III: Distortion Den tredje og siste konserten presenterer gjendiktninger og forvrenging av emblema- tiske middelalderverk, fra det gjenkjennelige til det abstrakte. Også Håkonshallen som arena utforskes gjennom eksperimentering med musi- kernes plassering og høyttaleroppsett med flerkanalslyd. Musikerne bruker eksisterende middelalder- musikk og forestillingspraksis på ulikt vis: Som utgangspunkt for improviserte abstraksjoner, som et utgangspunkt for et nytt, detaljert utarbeidet verk av Ruben Sverre Gjertsen, og gjennom opptak av lydmateriale, prosessert og integrert i forestillingen. Du kan høre spor og rester av verk av Jacopo da Bologna, Guillaume Dufay, Johannes Ciconia og manuskriptet Codex Faenza. Ingvill M. Holter, Alwynne Pritchard, Kjetil Almenning vokal Anna Danilevskaïa, Hans Lub, Mikko Perkola middelalderfidel Hans Knut Sveen organetto Ruben Sverre Gjertsen elektronikk Jostein Gundersen blokkfløyter   Les mer på s. 123. ​ 030 FOR ST YR R EL S ER #FE STSPILLEN E18