Festspillkatalogen 2018 - Page 3

FO RO RD FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 00 3 Mellom tro og tvil Hva skal vi i en sekularisert verden tro på, og hva kan vi egentlig tro på? Daglig utsettes vi for manipulert informasjon og falske nyheter som får betydning for hvordan vi oppfatter verden. Uenigheter om sannheter og hvordan vi forholder oss til fakta er blitt en av de aller viktigste diskusjonene. Kunsten er et mektig korrektiv til både etablerte og nonsjalante holdninger, fordi den peker på viktigheten av å legitimere tvilen, flertydigheten og kompleksiteten. Verden endrer seg med rasende fart og vi opplever en teknologisk utvikling der kunstig intelligens vinner frem med forbløffende kraft og virkning. Midt i denne til tider uvirkelige virkelighet gjør vi individuelt og som samfunn eksistensielle valg med konsekvenser for oss selv og vår neste. Hvilke midler troen kan hel- lige i den globale virkelighet, må enhver avgjøre for seg selv. Vi håper det beste og frykter det verste. Angst, tvil og håp er grunnvilkår i ethvert menneskes liv, fordi menneskelivet i dypeste forstand er en gåte. Festspillenes store ambisjon er å forstyrre, begeistre og forvandle, og jeg inviterer deg til å ta for deg av vårt mangfoldige program. Midt i det levde liv mellom tro og tvil ønsker vi å skape et rom for det som er annerledes, et tilbud om en pause til tankens flukt og sinnets frie bevegelse. Med bergensk schwung feirer vi våren og det spirende, ufattelige liv som på ny dukker opp alle steder i maigrønn herlighet. Velkommen! Anders Beyer Festspilldirektør Kunsten tilbyr bilder og fortellinger om det å være menneske og måter å tenke på. Stundom kan vi søke trøst og forsoning i kunsten, andre ganger ansporer den til opprør og beveger oss i nye retninger. Festspillenes tema er i år tro og tvil. Den russiske komponisten Sofia Gubaidulina er Artist in Residence og festspill- komponist. Hennes musikk er dypt forankret i en religiøs tro og det spirituelle er en forutset- ning for hele hennes skaperverk. Det å tro og det å tvile er noe vi alle gjør, det er en del av livet. Det hører hjemme i religion, men også i politikk og kunst. Festspillene åpner gjennom kunstneriske uttrykk opp for å stille store spørsmål, filosofere og debattere. WWW.FI B.N O 00 3