Festspillkatalogen 2018 - Page 27

FO R ST YRRE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 027 The Road Is Just a Surface Anja Garbarek & Jo Strømgren Kompani md Urpremiere DNS STOR E S C E N E DATO/ TI D Torsdag 24. mai kl 21:00 Fredag 25. mai kl 19:00 VA R I G HE T 1 t 10 min BIL L E TT Ordinær: 290–420 Under 30: 190 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt Morgenbladet- abonnement: 15 % rabatt o Har vi kjørt oss fast, må vi velge nye måter å reise på for å komme videre. På scenen møter vi Anja Garbarek selv, brat- sjist Bergmund Waal Skaslien og danser Line Tørmoen. Anja Garbarek ha