Festspillkatalogen 2018 - Page 21

FO R ST YRRE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 021 FOR- STYRREL- ­S ER FANDENIVOLDSK, FINURLIG O G UTFOR SKENDE . KUNSTNERISKE L ANDSKAP UTEN GRENSER. SIDE 020 – 057 WWW.FI B.N O 021