Festspillkatalogen 2018 - Page 16

0 16 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 FESTS P I L L KOMP ON I ST Sofia Gubaidulina m CRESCENDO: Fachwerk m/Geir Draugsvoll & Kremerata Baltica Festspillkomponist og Artist in Residence H Å KO N S H A L L E N Fredag 25. mai kl 19:30 Sofia Gubaidulina deltar i introduksjonen før konserten, se side 33. Musikken til russiske Sofia Gubaidulina er ikke til å komme unna når den først har satt seg fast. Klangen fortsetter å lyde inne i kroppen, der sanseinntrykk samles og setter seg. Bergen Domkor m/Andreas Det er nesten alltid ett eller annet som peker Brantelid BERGEN D O M KI RKE Søndag 27. mai kl 15:00 Se side 86. utover det rent musikalske i Gubaidulinas musikk. Det kan være en tekst, et rituale, en instrumentell handling eller en kristelig sym- bolikk. «Det å komponere er mer enn profesjon, et håndverk. Det er utslitende arbeid som krever store sjelelige krefter», sier den 86-årige grand lady. Grieg & Gubaidulina m/Bergen Filharmoniske Ofringen som bilde går igjen i komponistens Orkester, Gidon Kremer & verk, både som overordnet emne og selvbio- Ah Ruem Ahn grafisk element. Under Festspillene oppføres GRIEG SA L E N GRIEGH A LLE N Søndag 27. mai kl 19:30 Se side 64. fiolinkonserten Offertorium, som er skrevet til fiolinisten Gidon Kremer, som spiller verket med Bergen Filharmoniske Orkester (s. 64). I det russiske musikktidsskriftet Sovetskaja Alice Di Piazza & Ivan Monighetti Muzyka sier Gubaidulina, med bibelske under- T RO L D H AU G E N T RO L D SA LE N Mandag 28. mai kl 19:30 Se side 76. toner: «Når jeg tenker på hvor vanskelig og komplisert mitt liv er, hvilken byrde jeg bærer på, så sier jeg til meg selv: Jeg har jo ikke bedt om noen annen skjebne. Jeg har ganske enkelt fått mer enn jeg bad om. Det er lykken.» AN N ET Sofia Gubaidulina er gjesteartist fra Festspillene i NordAccordions konsert tirsdag 29. mai kl 19:00 på Ole Bull Akademiet på Voss. Gubaidulina omtaler seg selv som et troende menneske, hvor religionen konkret betyr gjen- skapelsen av den enhet som er gått tapt i «livets stakkato». Med denne livsholdning blir det å komponere en religiøs akt, og hvert verk en ny vei mot «religionen». 0 16 I begynnelsen av Gubaidulinas karriere var Sjostakovitsj og Webern hovednavnene i hen- nes musikalske univers. Når hun ser tilbake på sin vei i musikken ved karrierens avslutning, sier komponisten at Bach står over alle som hennes store inspirasjonskilde, med guddommelig kraft og musikalsk styrke. Det overgripende temaet for årets festspill er tro og tvil, og det er særlig valget av Gubaidulina som festspillkomponist som har farget tema- tikken. I en tid hvor samtidsmusikken ikke har noe felles prosjekt, har Gubaidulina sin egen røde tråd å følge og holde seg til, et overordnet prosjekt i en religiøs holdning: «Jeg undergår nok en eller annen form for teknisk utvikling, men min måte å betrakte formen på er stadig den samme. Jeg går lengre og lengre inn i min sjels labyrint og finner hele tiden noe nytt. Jeg har nok funnet et eller annet underveis, men i det store og det hele følger jeg stadig den samme vei.» SOFIA ASGATOVNA GUBAIDULINA  Født 24. oktober, 1931 i Tsjistopol, Russland  Eksamen fra Kazans musikkskole i 1949 med klaver, Kazans konservatorium 1954 med hovedfag i klaver, bifag i komposisjon. I 1959 eksamen fra Moskvas kon- servatorium med hovedfaget komposisjon.  Har levd av å være komponist siden 1965.  Medstifter av improvisasjonsgruppen Astreja i 1975  Har oppholdt seg i Hamburg siden 1991 på grunn av politiske omstendigheter i Russland. #FE STSPILLEN E18