Festspillkatalogen 2018 - Page 144

IL J Ø RK E T 69 M 1 T k Festspillene i Bergen er under H.M. Kong Harald Vs høye beskyttelse. Festspillene får offentlige driftstilskudd fra: Grieg Foundation | Aud Jebsen | Per Gunnar Rasmussen v/Strømberg Gruppen | Ekaterina Mohn | Terje Lønne | Espen Galtung Døsvig v/EGD | Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co | Yvonne og Bjarne Rieber v/AS Rika