Festspillkatalogen 2018 - Page 139

FE STSPILLE NE TAKKE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 1 39 Festspillene takker Yvonne og Bjarne Rieber v/AS Rika Yvonne og Bjarne Rieber v/AS Rika har i mange år bidratt med betydelige beløp til Festspillene i Bergen med et ønske om at festivalen fortsatt skal være et viktig kulturarrangement og et løft for kulturlivet nasjonalt og ikke minst interna- sjonalt. Støtten er avgjørende når Festspillene gjennom ambisiøse prosjekt forbinder tradisjon og fornying, utfordrer og fornøyer publikum. Yvonne og Bjarne Rieber v/AS Rika er av det håp at støtten er med på å gjøre kultur stadig mer tilgjengelig. Calderon del la Barcas skuespill fra 1600-tallet. Danserne kommer fra det berømte britiske dan- sekompaniet Rambert,