Festspillkatalogen 2018 - Page 138

138 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 FESTS P I L L EN E TAKKER Festspillene takker Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co er ny festspillambassadør i 2018. Wallem Steckmest er en bergensfamilie med lange tra- disjoner innen shipping. Familien deler verdier som kvalitet og langsiktighet med Festspillene i Bergen, og har bidratt økonomisk til en rekke kulturtiltak i Bergen. Festspillene i Bergen takker Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co for deres bidrag. Tom C. Steckmest ønsker å støtte Festspillene fordi festivalen er viktig for kulturbyen Bergen, og bidrar med dette til at Festspillene kan vide- reutvikles samtidig som vi fortsetter å formidle kvalitetskunst til flest mulig. 138 #FE STSPILLEN E18