Festspillkatalogen 2018 - Page 137

FE STSPILLE NE TAKKE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 137 Festspillene takker Espen Galtung Døsvig v/EGD Espen Galtung Døsvig v/EGD var ny festspillam- bassadør i 2017. EGD har som Festspillene lange tradisjoner i Bergen. Siden grunnleggelsen i 1907 har selskapet sikret vekst ved å justere strategien i takt med endringer i markedene og samfunnet ellers. Festspillene i Bergen takker Espen Galtung Døsvig v/EGD for støtten. Espen Galtung Døsvig ønsker som festspill- ambassadør å bidra til å bringe Festspillene inn i fremtiden. Han er også opptatt av å bygge Bergen som kunst- og kulturby, og Festspillenes rolle i dette oppdraget, blant annet gjennom samtidskunst av høy kvalitet. WWW.FI B.N O 137