Festspillkatalogen 2018 - Page 136

136 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 FESTS P I L L EN E TAKKER Festspillene takker Terje Lønne Terje Lønne ble festspillambassadør i 2017. Festspillenes høye kunstnerisk kvalitet og for- midlingen av norsk kulturarv er grunnen til at Lønne ønsker å være festspillambassadør, og han er opptatt av at Festspillene skal fastholde og utbygge sin posisjon som en av de toneangi- vende festivaler i Europa. Lønne ønsker også å bidra til at Festspillene kan ta i bruk nye digitale tjenester som setter Festspillene i stand til å sende produksjoner ut i verden til et potensielt stort internasjonalt publikum. 136 Festspillene i Bergen takker Terje Lønne for hans bidrag. #FE STSPILLEN E18