Festspillkatalogen 2018 - Page 135

FE STSPILLE NE TAKKE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 1 35 Festspillene takker Ekaterina Mohn Ekaterina Mohn har alltid verdsatt kunst og kul- tur, og var ny festspillambassadør i 2017. Hennes personlige preferanser ligger gjerne innenfor den klassiske kunsttradisjonen, men hun set- ter også den moderne kunsten høyt. Ekaterina Mohn ønsker å bidra til å opprettholde balansen mellom tradisjon og røtter og samtidens nerve og energi ved å støtte Festspillenes og deres mangfold. Hun ser viktigheten av å knytte bånd mellom kunsten og fremtidige generasjoner, og gjøre dens skjønnhet og mening tilgjengelig for alle. Festspillene i Bergen takker Ekaterina Mohn for støtten. WWW.FI B.N O 1 35