Festspillkatalogen 2018 - Page 134

134 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 FESTS P I L L EN E TAKKER Festspillene takker Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen har vært festspillambassadør siden 2017. I likhet med Festspillene har Strømberg Gruppen kvalitet som en av sine kjernever- dier. Videre er virksomheten opptatt av å ta sosialt ansvar, også gjennom kunst og kultur. Rasmussen begrunner avgjørelsen om å bli fest- spillambassadør med at han synes Festspillene er inne i en spennende utvikling. Festspillene i Bergen takker Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen for deres bidrag. Rasmussen ønsker å bidra til at festivalen oppnår sine visjoner om å løfte det vidstrakte programmet både lokalt, nasjonalt og utover landegrensene. 134 #FE STSPILLEN E18