Festspillkatalogen 2018 - Page 133

FE STSPILLE NE TAKKE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 133 Festspillene takker Aud Jebsen Aud Jebsen ble festspillambassadør i 2017. Hun har lenge hatt et engasjement for kulturlivet i Bergen. Gjennom Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har familien støttet ulike kulturinstitu- sjoner og –prosjekter, deriblant Festspillene. sterkt kulturliv i Norge. Aud Jebsen er en slik ambassadør, som med sin sans for estetikk og kunst av internasjonal toppkvalitet, bidrar til at publikum kan la seg begeistre og utfordre under Festspillene. Under de 66. festspill støtter Aud Jebsen kon- sertene med Sir Bryn Terfel (s. 62) og Joseph Calleja m/Vincenzo Scalera (s. 68) i Grieghallen, og Sir András Schiff i Håkonshallen (s. 70). Festspillene takker Aud Jebsen for hennes bidrag. Festspillene i Bergen skal stå for nyskapning og kunstnerisk utvikling, blant annet gjennom å tiltrekke oss de fremste skapende og utøvende kunstnere i verden. For å kunne realisere dette er vi avhengige av engasjerte og ambisiøse festspillambassadører som ser verdien av et WWW.FI B.N O 133