Festspillkatalogen 2018 - Page 131

ANNE T FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 131 Bli samarbeids- partner! Kunst- og kulturopplevelser beveger oss. De er impulser til personlig vekst og til samfunnsutvikling. Slik sett har ikke Festspillene i Bergen bare samarbeidspartnere – vi har investorer. Et samarbeid med Festspillene gir mulighet for unike opplevelser, tett på kunsten og i en smeltedigel av engasjement, ny teknologi og nye idéer. Et samarbeid med oss sier også noe om våre partneres identitet. Festspillene i Bergen har store ambisjoner. Vi skal – sammen med våre partnere – bringe kunsten ut til enda flere. Vi skal løfte det som skjer på Festspillene ut i verden, og bringe verden til Bergen. Festspillambassadør & festspillkonsul Våre ambassadører er privatpersoner eller bedrifter som gir Festspillene en gave på en million kroner eller mer per år, og våre konsuler er privatpersoner eller bedrifter som gir en gave på opptil en million kroner per år. Våre ambas- sadører og konsuler får anledning til å være med på unike opplevelser og møteplasser sentrert rundt kunsten. Sponsor Våre sponsorer er næringslivspartnere som investerer i Festspillene med et valgfritt beløp, eller alternativt gjennom bytte av tjenester. Våre næringslivspartnere får definerte gjenytelser fra oss som tilsvarer avtaleverdien, og det legges vekt på gjensidig samarbeid. Prosjektpartner Våre prosjektpartnere er stiftelser, fond, privat- personer eller andre som ønsker å gi en gave i støtte til konkrete forestillinger, prosjekter eller deler av Festspillenes arbeid. Våre prosjektpart- nere synliggjøres og takkes i forbindelse med prosjektene de støtter. Les mer om våre ulike støttespillerordninger på www.fib.no/blisamarbeidspartner. WWW.FI B.N O 131