Festspillkatalogen 2018 - Page 129

U TSTI LLI N G FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 1 29 BERGEN KUNSTHALL u BE R G E N KU NSTH A L L DATO/ TI D Åpning: Torsdag 24. mai kl 13:00 Torsdag 24. mai– søndag 12. august Mandag–søndag kl 11:00–17:00 Torsdag kl 11:00–20:00 Åpent mandager kun i festspillperioden BI L L E TT Ordinær: 50 Student/honnør: 25 AN N E T Omvisninger: Hver søndag Tirsdag 22. mai kl 18:00 for medlemmer Søndag 27. mai kl 13:00 for barnefamilier   Plattform: Kunstnersamtale med Torbjørn Rødland i Bergen Kunsthall lørdag 26. mai kl 14:00 Festspillutstillingen Torbjørn Rødland «Fifth Honeymoon» Årets festspillutstiller Torbjørn Rødland lager fotografier som samtidig både er enkle og intrikate; både forførende vakre og underlig frastøtende. Gjennom hele sommeren kan du oppleve Rødlands nye arbeider i Bergen Kunsthall. Hans komplekse fotografiske bilder utforsker koder og konvensjoner i vår tids visuelle kultur.  Rødland behandler fotografiet både som materi- alitet, som et manipulativt medium for formidling av emosjoner, og som et sosiokulturelt betinget fenomen i samtidskulturen. Han tilfører en lang- somhet til det som umiddelbart fremstår som et raskt konsumert og kommersielt billedspråk, lånt fra reklame, mote og film. Bildene motsetter seg en hurtig lesning, og holder betrakteren fast i en visuell søken som gradvis avdekker nye lag av både ubehag og velbehag. Torbjørn Rødland fra Stavanger bor og arbeider i Los Angeles. Festspillutstillingen har vært produsert i Bergen Kunsthall siden 1953 og løfter hvert år frem en norsk samtidskunstner. Utstillingen har befestet seg som en av Norges viktigste separatutstillinger. TORBJØRN RØDLAND (1970–) Produsert av Bergen Kunsthall WWW.FI B.N O 1 29