Festspillkatalogen 2018 - Page 128

128 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 L I T T ER AT U R / MU S I KK Mesterklasser på Rekstensamlingene m/Leif Ove Andsnes, Marianna Shirinyan & Håvard Gimse  m REKSTEN- SAMLINGENE NORSK FORFATTERSENTRUM VESTLANDET o L IL L E O L E BU L L S C EN E De Litterære Festspill DATO Fredag 25. mai kl 19:00 Lørdag 26. mai kl 14:00 og 19:00 Festspilldikter Edvard Hoem AN N ET Konserten Kvar er du Gud? Kvar finn vi deg? (s. 88) er et samarbeid med De Litterære Festspill. BI L L ET T Billetter kjøpes via  Norsk Forfattersen- trum. Festspillenes priser og rabatter er ikke gjeldende. Årets festspilldikter debuterte med dikt allerede som 20-åring i 1969 og befester stadig sin posisjon som en av Norges mest betydningsfulle og produktive forfattere. Edvard Hoem har vist seg som en forfatter med et stort blikk, med politisk bevissthet og eksistensiell dybde. Han har et stort og ekspe- rimenterende forfatterskap innen mangfoldige sjangre, og Ibsenprisen og Gyldendalprisen er blant de mange litterære prisene han har mottatt for sitt arbeid. Teaterverdenen og dramaet har opptatt ham sterkt og han har gjort en rekke gjendiktninger av Shakespeares skuespill til nynorsk. I 2009 kom den først