Festspillkatalogen 2018 - Page 124

1 24 AN N ET FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 Skole- og barnehageforestillinger Festspillene tilbyr i år åtte ulike forestillinger til skoler og barnehager. Det er gratis å delta, men lærer/ leder må registrere sin gruppe via www.fib.no/skole. Registreringen åpner mandag 19. mars. Begrenset antall billetter. Ordskiftene Internett, overgrep og rettigheter og Om å tro på noe er også åpent for inviterte skoleklasser, se s. 123. mtdú ú Nr. 5 FANA KULTURHUS Den store reisen DATO/ T I D BA R NE S KO LE R Torsdag 24. mai kl 12:00 DATO/ TI D Fra 10 år Torsdag 24. mai, fre- dag 25. mai, mandag 28. mai og tirsdag 29. mai kl 10:00, 11:00 og 12:30 Mer info s. 110 VA R I G HE T VA RI GH ET 60 min M ÅLGRUP P E m Nordvegen O SEA N A KU N ST- O G KULT UR HU S DATO/ T I D Fredag 25. mai kl 12:00 VA RI GH ET 45 min M ÅLGRUP P E 5. trinn Mer info s. 28 Romeo og Julie VARIGH E T 45 min MÅLGRUPPE E GE N UNGD OMS- SKO LE Babyforestilling Mer info s. 113 DATO/ T I D Mandag 04. juni– onsdag 06. juni kl 10:00 og 12:30 t 30 min A Man of Good Hope M Å LG R U PPE DEN NATIONALE SCE NE Fra 5 år Mer info s. 109 tú Garage Mer info s. 57 VARIGH E T 2 t 30 min MÅLGRUPPE Mer info s. 106 M Å LG R U PPE Fra 10 år Mer info s. 112 MÅLGR U P P E 7. og 8. trinn DATO/ TI D 50 min 1 t 15 min inkludert samtale etter forestillingen Tirsdag 29. mai kl 13:00 10. klasse og videregående skole Mandag 28. mai– onsdag 30. mai kl 11:00 VARIGHET DATO/ TID C O R N E R- TE ATE R E T VA R I G HE T I samarbeid med Oseana t mtú La balle rouge FANA KULTURH US Kritikerkurs for elever I samarbeid med Kritikerlaget inviterer vi enkeltskoler til kritikkurs. Elevene får undervisning i anmelderjourna- listikk, og skriver selv en omtale av en festspillforestilling på årets program. DATO/ TID mú Kling klang K LOK K E K L ANG DATO/ TI D Fredag 01. juni kl 10:00 og 13:30 1 24 Torsdag 31. mai og fredag 01. juni kl 11:00 VARIGH E T 45 min Festspill- kollektivet Festspillkollektivet skaper aktiviteter for mennesker i ulike aldre, livssituasjoner og med ulike behov, for å gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flere. Festspillkollektivet