Festspillkatalogen 2018 - Page 123

O RDSKIFTE FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 Formidling av klassisk musikk Merkelapper og identitetspolitikk BE R G E N O FF. B I B LI OT E K A M A L I E S HAG E BE RGE N O FF. BIBLI OT EK MUSIKKAVDE LINGEN DATO/ TI D DATO/ TID Mandag 28. mai kl 17:00–18:00 Hvilken rolle spiller utø