Festspillkatalogen 2018 - Page 120

FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 120 FOR N ØYEL S ER Det utempererte klaver m Ute Urpremiere TORG- ALLMENNINGEN DATO/ T I D Fredag 25. mai kl 12:00 VA RI GH ET 45 min Gratis Ta det piano! Torgallmenningen full av piano? Ja, og ikke bare vanlige piano. Dette er piano som er tuklet med, skrudd på, utempererte og preparerte, til glede for både Johann Sebastian Bach og John Cage. The Atari Show tú Ute DATO/T I D I 2017 komponerte skoleelever fra Ådnamarka I samarbeid med skole verket Sykkelsymfoni, og tok over BIT20 Ensemble Torgallmenningen med sin musikk på og av hjul. I år entrer elever fra Loddefjord scenen under dette årlige samarbeidet mellom BIT20 Støttet av Ensemble og Festspillene. De inntar Bergens Grieg Foundation storstue med unike komposisjoner, og skaper og Kavlifondet liv og røre i bybildet. Hele 50 elever har under veiledning fra BIT20s formidlingsteam kompo- nert egen musikk på disse spesielle pianoene, og urfremfører verket sammen med musikere fra BIT20. Prosjektet inngår i Vi komponerer!, BIT20s program i Den kulturelle skolesekken. Ole André Farstad, Arne Sandvoll, Else Olsen Storesund konsept, idéutvikling Elever fra Loddefjord skole komposisjon, fremføring Søndag 27. mai Torgallmenningen kl 11:00 Festspillplassen kl 14:00 Mandag 28. mai Bergen Offentlige Bibliotek kl 09:30 Amfiet, Fløyen kl 12:00 AN B EFALT AL D ER Passer for alle Gratis VAR I G HET 45 min Finurlig gateteater med fnisegaranti. Sjonglering av ypperste klasse, fysisk komedie, usynkroniserte dansetrinn og publikumstekke utenom det vanlige – The Atari Show er en enmannsforestilling full av spontane spillopper. Ustoppelig fantasi og høy energi kjennetegner den argentinske komikeren og gjøgleren Goma, som har lært seg alt som er å vite om gateteater gjennom opptredener i mer enn 35 land og 15 år med verdens byrom som sin scene. I The Atari Show har han samlet lyder fra berøm- te filmer og tegnefilmer, og snakker med publi- kum ved hjelp av disse. Fo