Festspillkatalogen 2018 - Page 112

11 2 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 FOR N ØYEL S ER tú C O RN ERT E ATR E T DATO/ T I D Søndag 27. mai kl 17:00 Mandag 28. og tirsdag 29. mai kl 18:00 AN BEFA LT AL D ER Fra 10 år VA RI GH ET 50 min BI L L ET T Ordinær: 250 Under 30: 190 Barn: 100 FiB Fordel: Inntil 30 % rabatt Garage BT Fordel: 25 % rabatt To menn, en høne og veldig mange maskiner. På et rotete verksted holder to mekanikere i møkkete kjeledresser til. Med enorm fascinasjon og lidenskap for alt som tikker og går og beve- ger seg, har de laget maskiner og motorer som kan løse utfordringene de støter på i hverdagen. De to deler verkstedet med en høne. Hver dag forsyner hun mekanikerne med mat – et nydelig, nylagt egg. Men hva skjer om hønen en dag skulle finne på å legge flere egg, eller plutselig bli helt borte? Garage er en skitten og humoristisk teaterfo- restilling om skapertrang og mennesker som kreative vesener. Stykket har ingen dialog, men mye mekanikk som løser hver minste oppgave med store prosesser. med en annen teaterestetikk enn det som ofte forbindes med barneteater. Her finnes poesien i det stygge og uslepne, ikke i det vakre og rene. Urpremieren i fjor høst høstet en sjelden sekser i Adresseavisen. «To øyne er på langt nær nok når du prøver å få med deg alt som skjer mot slutten når mas- kinene på skrotnisseverkstedet samhandler på episk nivå.» – ADRESSEAVISEN. Cirka Teater Espen Dekko konsept, regi Martin Smidt komposisjon Gilles Berger konsept, scenografi Jenny Hilmo Teig kostymedesign Silje Michaela Kvalheim koregrafikonsept Turnéteatret i Trøndelag, Cirka Teater v/Monica Stendahl Rokne produksjon Gilles Berger, Paal Viken medvirkende  Cirka Teater fra Trøndelag er kjent for et fysisk og visuelt uttrykk, og har skapt en rå forestilling 11 2 #FE STSPILLEN E18