Festspillkatalogen 2018 - Page 108

10 8 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 FOR N ØYEL S ER De unges festspilldag mdú G R I EG HAL L EN PEER GYNT- SALEN VAR I G HET DATO/T I D AN B EFALT AL D ER Mandag 28. mai kl 10:00 4 t Gratis Passer for alle De aller yngste talentene på scenen hele dagen. mtdú G RIEGH A L L E N PEER GYNT- SALEN De unges festspillforestilling DATO/ T ID Onsdag 30. mai kl 18:00 VA RI GH ET 1 t 30 min A N BEFA LT A L D ER Passer for alle B I L L ET T Ordinær: 150 Barn: 100 BT Fordel: 25 % rabatt Festforestilling med utvalgte unge talenter. På De unges festspillforestilling får du se og høre artister som kan være med å prege kulturlivet på Vestlandet og i Norge i årene fremover. På scenen står dansere, sangere og instrumentalister som er håndplukket blant elevene på kulturskolene i Hordaland. De unges festspillforestilling er et årlig innslag i festspill- programmet, og publikum går vanligvis både imponert og rørt ut av konsertsalen. Musiker og programleder Heidi Marie Vestrheim er konferansier og regien er ved Solvei Stoutland. I samarbeid med Norsk kulturskoleråd – Hordaland, Bergen kulturskole, og Bergen Dansesenter. Sponset av Statoil Morgendagens Helter 10 8 Unge artistspirer fra kulturskolene i Hordaland inviteres opp på scenen. På dagtid arrangeres gratiskonserter hver hele time, og her er de aller yngste artistene midtpunktet. Opplev unge, kre- ative krefter og glede i kunstnerisk utfoldelse av mange slag. Her blir det rock’n’roll med band, klassiske perler, instrumentale variasjoner i solo og samspill, ballett, jazzdans, hiphop, teater og mye, mye mer. D ​ anser Piero Issa er konferansier. Dei unges festspelframsyning på Stord mdú VAR I G HET STOR D KU LT U R HU S AN B EFALT AL D ER DATO/T I D Passer for alle Lørdag 26. mai kl 16:00 B I L L ET T 1 t 30 min Billetter kjøpes via Stord Kulturhus. Festspillenes priser og rabatter er ikke gjeldende. Ordinær: 100 Barn: 50 Ung festspelkunst frå heile Sunnhordland. Vidarekomne kulturskuleelevar frå Stord, Bømlo, Sveio, Tysnes, Kvinnherad, Fitjar og Etne opptrer på denne andre festspelframsyninga for og med unge på Stord. Dei unges festspelframsyning på Stord blei først gjennomført i 2015, og er et samarbeid mellom Festspillene i Bergen og kulturskulane i Sunnhordland. #FE STSPILLEN E18