Festspillkatalogen 2016 - Page 96

096 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR B I N D EL S ER Te Deum FORB IN DE L SE R m Stikk innom F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 097 Mesterklasser m m/Liisa Pohjola og Håvard Gimse Legendarisk lovsang med domkorene i Oslo og Bergen. m BERGEN D O M KI RKE DATO/ T I D Lørdag 4. juni kl 19:30 VA RI GH ET 1t BI L L ET T Ordinær: 290 Under 30: 150 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. Te Deum er navnet på den eldste og mest kjente kristne hymne, også kalt den ambrosianske lovsang. En legende fra 800-tallet forteller at det var biskop Ambrosius som istemte denne sangen da han i år 387 døpte Augustin. Augustin tok så over, og avsluttet hymnen. Den første linjen kan oversettes slik: «Deg, Gud, lovpriser vi». Den mest kjente melodien til teksten kan man høre som kjenningstone for Eurovisjonen – hentet fra verket Te Deum av franskmannen Charpentier. Bergen og Oslo Domkor har i sin aller første samarbeidsproduksjon valgt Te Deum-teksten som tematisk ramme. På konserten i Bergen Domkirke får publikum høre ulike resultat av denne inspirasjonen. Komponistene Schütz, Britten, Martin, Vasks og Pärt har alle sin unike signatur og særegne stemmer. Vi gleder oss til konserten og samarbeidet, sier domkantorene Vivianne Sydnes og Kjetil Almenning. Høymesse m/Bachs kantate 76 m BE RGE N D O MKIR KE DATO/ T I D Søndag 05. juni kl 11:00 VARIGHET 1t ANNE T Bach-kantate som en del av høymessen Gratis Bergen Domkor Oslo Domkor orkester Domkantor Sigurd Melvær Øgaard orgel Domkantor Vivianne Sydnes dirigent WILLAM WALTON (1902–1983) Oslo Domkor fremfører kantaten Die Himmel erzählen die Ehre Gottes av Johann Sebastian Bach. Bach skrev mer enn 200 kantater til bruk i gudstjenesten. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes er en av de større festkantatene med trompeter og store korsatser. Kantaten er skrevet like etter at Bach kom til Leipzig som ansvarlig for musikken i byens fire hovedkirker. Med denne kantaten ønsket han sannsynligvis å imponere sine tilhørere. Oslo Domkor har med seg et barokkorkester og fire solister i det mektige verket.  Oslo Domkor er et av landets ledende kirkekor med en aktivitet som strekker seg fra gudstjenestesang til deltakelse på offentlige begivenheter som kongelig bryllup og statsbegravelser. Koret har i tillegg en utstrakt konsertvirksomhet i inn- og utland og samarbeider jevnlig med landets fremste profesjonelle musikere. Oslo Domkor orkester Domkantor Vivianne Sydnes dirigent solister Coronation Te Deum PĒTERIS VASKS (1946–) Te Deum per organo BENJAMIN BRITTEN (1913–1976) Te Deum in C ARVO PÄRT (1935–) Te Deum JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, BWV 76 096 #FE STSPILLEN E16 I samarbeid med Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen Mandag 06. juni kl 12:00 og 15:00 VA RIG H E T G U N N A R SÆV IG S SA L 1t DATO/ T ID B IL L E T T * Torsdag 26. mai kl 15:00 50 *Kun dørsalg i Grieghallens foajé. Gratis i Domkirken og Gunnar Sævigs sal G RIE G H A L L E N S FOAJ É DATO/ T ID Fredag 27. mai kl 12:00 og 15:00 Fredag 03. juni kl 12.00–17.30 (pause 15:00–15:30) Mesterklasser med Håvard Gimse Tirsdag 31. mai kl 17.00 I samarbeid med Prof. Jiří Hlinka Klaverakademi og Rekstensamlingene arrangerer Festspillene i Bergen publikumsåpne Mesterklasser med den finske pianolegenden Liisa Pohjola og Håvard Gimse i Rekstensamlingene. Torsdag 02. juni kl 12.00 og 15.00 RE KST E N SA ML IN G E N E B IL L E T T Søndag 05. juni kl 12.00 og 15.00 DATO/ T ID Tirsdag 07. juni kl 12:00 og 15:00 Mandag 30. mai kl 12:00, kl 15.00 og kl 17.00 Tirsdag 31. mai kl 12:00 og 15:00 B E RG E N D OMK IRK E Onsdag 01. juni kl 12:00 og 15:00 Torsdag 26. mai kl 12:00 DATO/ T ID Fredag 03. juni kl 12:00 og 15:00 m Akademiets utvalgte G RIE G H A L L E N S FOAJ É B IL L E T T 1 00 *Kun dørsalg Kammerkavalkade DATO/ T ID Lørdag 28. mai kl 12.00 VA RIG H E T 1 t 30 min Griegakademiet ser tilbake på studieåret og presenterer smakebiter fra ulike samspillsprosjekter studentene har deltatt i. Griegakademiets unge talenter DATO/ T ID Lørdag 04. juni kl 12:00 VA RIG H E T 1 t 30 min Talentklassen «Griegakademiets Unge Talenter» tilhører det nasjonale talentutviklings–programmet Unge Musikere. Lørdag 04. juni kl 10.00–13.00 Mesterklasser med Håvard Gimse Lørdag 04. juni kl 13.00–16.00 Mesterklasser med Liisa Pohjola 100 Torsdag 02. juni kl 12.00–17.30 (pause 15:00–15:30) Mesterklasser med Liisa Pohjola Støttet av Finsk–norsk kulturinstitutt. Fredag 03. juni kl 10.00–12.00 Mesterklasser med Liisa Pohjola Mesterklassekonsert m RE KST E N SA ML IN G E N E DATO/ T ID Søndag 05. juni kl 14:00 Hør resultatet av tre dager med mesterklasser sammen med Håvard Gimse og Liisa Pohjola. VA RIG H E T 1 time B IL L E T T Støttet av Finsk–norsk kulturinstitutt. Ordinær: 220 Under 30: 150 *Festspillkort: 30 % – 40 % rabatt W W W.F IB.N O 097