Festspillkatalogen 2016 - Page 94

FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 094 FOR B I N D EL S ER Siljustøl I Harald Sæveruds vakre hjem Diplomkonsert m/Daunytė, Shim & Nystad Gunilla Süssmann VARIGHET S I L JU STØL VAR I G HET 50 min DATO/T I D Lørdag 04. juni kl 15:00 50 min DATO/ TID Lørdag 28. mai kl 15:00 Tørker støv av Sæveruds ukjente verker. Pianisten Gunilla Süssmann har alltid vært interessert i de mer ukjente stykkene hos kjente komponister. Da hun i forbindelse med denne konserten begynte å lete i Sæveruds verksliste, ble hun overrasket over hvor mye inderlighet, melankoli, poesi og impresjonistiske farger hun fant. Hun trekker også frem Schönbergs op. 19 og viser hvordan det maleriske hos Sæverud utfyller det strenge og gjennomkomponerte hos Schönberg. BI L L ET T Ordinær: 270 Under 30: 150 Süssmann ble født i Bergen i 1977. Hun er blant de ledende i den yngre generasjonen av norske pianister, og har opparbeidet seg en internasjonal karriere, i tillegg til å være vel ansett i Norge. Hun er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Musikkhøgskolen i Hannover, og har flere innspillinger bak seg. Süssmann har tidligere fremført Griegs klaverkonsert på avslutningskonserten under Festspillene i Bergen og holdt solokonsert i Amsterdam Concertgebouw. AN N ET Transport inkl i billetten, se s 127. Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. Støttet av Anders Sveaas’ Almennyttige Fond 094 F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 095 m SILJ USTØL m FORB IN DE L SE R Gunilla Süssmann piano #FE STSPILLEN E16 Avgangsstudenter ved Norges musikkhøyskole presenterer verk for harpe, og musikk av Sæverud og Rakhmaninov. Tre svært begavede diplomstudenter ved Norges Musikkhøyskole fremfører soloverk for harpe, Sæveruds vakre Rondo Amoroso, satser fra Rakhmaninovs cellosonate og mer. Joana Daunytė har vært elev ved M.K. Čiurlionis National School