Festspillkatalogen 2016 - Page 92

0 92 m LYSØ EN BI L L ET T Ordinær: 610 Under 30: 150 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 Ole Bulls hjem AN N ET Transport inkl i billetten, se s 127. Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. FOR B I N D EL S ER David & Julie Coucheron LYS ØEN Støttet av Anders