Festspillkatalogen 2016 - Page 88

088 Komponisthjemmene FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR B I N D EL S ER FORB IN DE L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 0 89 m m TRO LDH AUGE N TRO LDSALE N T ROL DH AU G E N T ROL DSA L E N DATO/ TID ANNET Lørdag 28. mai kl 19:00 Transport inkl i billetten, se s 127. VARIGH E T 1t B IL L E T T ANNE T Ordinær: 270 Under 30: 150 Transport inkl i billetten, se s 127. BILLE TT Ordinær: 270 Under 30: 150 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. BT Fordel gir 25 % rabatt. Konsertene i kunstnerhjemmene preges i år av et norsk repertoar, kuratert av Peter Herresthal. Verk av Grieg, Hall, Sæverud, Bull, Skouen, Kvandal med flere peker frem mot feiringen av komponistforeningens 100-års jubileum neste år. Flere unge solister er på Festspillene for første gang, og i Ole Bulls ånd er det også instrumenter i verdensklasse i byen: to stradivarius-instrumenter fra Sveaas’ stiftelse, spilt av Atlanta Symphony Orchestras norske konsertmester David Coucheron og av cellisten Andreas Brantelid. Sistnevnte får du høre både i Håkonshallen og på nært hold i Griegs villa. I tillegg kan du treffe norsk-britiske Charlie Siem på Lysøen med en Guarneri del Gesù-fiolin som har tilhørt Yehudi Menuhin, en av de største fiolinvirtouser i det tyvende århundre. Hjemme hos Bull får fiolinen et klingende møte med Ole Bulls egen Guarneri. Louis Lortie Pianosonater av Grieg og Brahms. Uansett hva han spiller; «Lortie has it all». Det slo anmelderen i the Daily Telegraph fast etter en konsert med Louis Lortie i Wigmore Hall i vår. Den fransk-kanadiske pianisten har gjennom en lang karriere fordypet seg i et repertoar som spenner fra Mozart til Stravinskij, og han har over 30 album bak seg. Lorties teknikk blir ofte fremhevet som suveren, men selv er han mest opptatt av å spille med hjertet. «Alle spiller bra nå. Det handler imidlertid om ideen og sjelen bak det som spilles, og hvordan dette formidles», har Lortie uttalt. Med utsikt til Nordåsvannet og Griegs komponisthytte er konsertene i Troldsalen en spesiell opplevelse. Denne kvelden kan du høre Griegs eneste pianosonate, som han skrev som 22-åring. Sonaten er kontemplativ, men også farget av tysk romantikk – inspirert av studieårene i Leipzig. Louis Lortie spiller også Brahms’ tredje pianosonate. Pianisten er spesielt opptatt av hvordan Brahms’ musikk rommer ekko fra store komponister før ham, og hvordan han var inspirert av samtidige kollegaer som Schumann og Beethoven. Louis Lortie piano EDVARD GRIEG (1843–1907) Pianosonate i e-moll, op. 7 JOHANNES BRAHMS (1833–1897) BT Fordel gir 25 % rabatt. CRESCENDO Christian Svarfvar & Helge Kjekshus DATO/ T ID VA RIG H E T Søndag 29. mai kl 18:00 1t Griegs «norske sonate» i europeisk selskap. På denne konserten spiller den svensk-norske duoen Griegs andre fiolinsonate, som gjerne kalles «den norske sonaten». Den ble skrevet under Griegs intense hvetebrødsdager i Oslo. – Griegs sonate har vi et langt og kjært forhold til – den er ren inspirasjon og glede. På festspillkonserten setter vi den sammen med Schumanns sonate, hvor han bearbeider sin egen schizofreni. Sonaten er fragmentarisk, melodisk, virtuos, voldsom og intim på samme tid. Den uendelig vakre 3. satsen er noe av det mest rørende Schumann har skrevet, sier de to musikerne. Da Svarfvar og Kjekshus gav ut Griegs fiolinsonater, fikk den en overstrømmende mottakelse. «Han har gjort oss og Grieg en stor tjeneste» skrev Financial Times, og fremhevet Svarfvars «fryktløse uttrykk, solide teknikk og stilistiske skarpsindighet». Christian Svarfvar fiolin Helge Kjekshus piano Pianosonate nr. 3, op. 5 Støttet av Anders Sveaas’ Almennyttige Fond Sponset av Norwegian Hull Club 088 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. #FE STSPILLEN E16 Støttet av Anders Sveaas’ Almennyttige Fond Sponset av Norwegian Hull Club Opus13 Strykekvartett spiller Grieg og Janáček DATO/ T ID VA RIG H E T Tirsdag 31. mai kl 17:00 1t Dramatiske strykekvartetter med ny energi. Opus13 Strykekvartett ble etablert i 2014 av unge musikere fra Barratt Due musikkinstitutt. Opus13 er spesielt utvalgt til mentorprogrammet Crescendo, og har blitt fulgt opp av Konstantin Heidrich fra Fauré Quartett i forkant av konserten. De fire musikerne er vokst opp med innspillinger av Gri eg-kvartetten, og gleder seg nå til å presentere sin egen tolkning. Strykekvartetten utforsker også den unike klangverdenen i Kreutzer-sonaten denne kvelden. Opus13 Sonoko Miriam Shimano Welde fiolin Edvard Erdal fiolin Michael Grolid bratsj Frida Tharaldsen Skaftun cello Crescendo er et mentorprogram for unge klassiske musikere i regi av Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo Filharmonien. Prosjektet støttes av Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen, Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica og Talent Norge. W W W.F IB.N O 0 89