Festspillkatalogen 2016 - Page 84

FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR B I N D EL S ER - et mentorprogram for unge klassiske musikere i regi av Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien. Intimkonsert med Jordi Savall LO GEN T EATE R DATO/ T I D Søndag 29. mai kl 17:00 VA RI GH ET 1t BI L L ET T Ordinær: 320 Under 30: 150 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. DN Fordel gir 15 % rabatt. Nå kan du oppleve en av de største personlighetene innen renessansemusikk tett på i Logen Teater. for Peace i 2009, sammen med sopranoen Montserrat Figueras, og er ambassadør for interkulturell dialog i EU. Mesteren fra Catalonia er musiker, komponist, dirigent og musikkarkeolog. Hans kjærlighet til tidligmusikkinstrumentet viola da gamba har utfoldet seg i over 50 år, og han har samtidig vært opptatt av samhandlingen mellom ulike kulturer og religioner gjennom musikk og poesi. Hans brennende engasjement for å bygge en fredeligere verden er tydelig i alt han gjør. Jordi Savall har over 230 utgivelser bak seg, og han fikk et enda større publikum med filmmusikken til den franske kultfilmen Alle årets dager. Savall ser på musikk som et guddommelig språk som skaper dialog der ordene kommer til kort. Med sitt nye prosjekt Les Voix Humaines, viser han likheten mellom gamben og menneskestemmen. Gjennom en serie korte musikkstykker minner konserten oss om menneskelighet og medmenneskelighet i vår tid. Savall ble utnevnt som Unesco Artist Støttet av Institut français de Norvège 084 nikita kHnykin oG leif oVe andsnes. foto: tHor Brødreskift Guro kleVen HaGen. foto: ole JørGen Bratland Fredsbudskap fra en uovertruffen musikkformidler. Jordi Savall gambe Les Voix Humaines #FE STSPILLEN E16 oPus 13 strykekVartett. foto: martin slottemo lynGstad m www.crescendo-music.no Vasily Petrenko. foto: mark mcnulty 084 Mentorer 2016: Janine Jansen, Leif Ove Andsnes,Vasily Petrenko, Konstantin Heidrich Deltakere i solist- og kammermusikkprogrammet 2016: Eivind Holtsmark Ringstad, Guro Kleven Hagen, Kian Soltani, Opus13 Strykekvartett, Trio DaNiBi Crescendo er et historisk samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt, Festspillene i Bergen og Oslo-Filharmonien med formål å tilrettelegge for koblinger mellom morgendagens unge, klassiske utøvere og profesjonelle, nasjonale og utenlandske utøvere på høyeste nivå. Gjennom personlige møter, samspill og felles konsertopplevelser med mentorene, styrkes de unge talentenes selvbevissthet og kunstneriske identitet. Crescendo består av tre delprogrammer rettet mot unge solister, unge kammergrupper og unge orkestermusikere (Ung Filharmoni). Prosjektet støttes av Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen, Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica og Talent Norge.