Festspillkatalogen 2016 - Page 8

FORN ØY E L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 009 01 FORNØYEL­S ER UNDERHOLDNING O G OVERRASKELSER. FOR LITEN O G STOR. LEKENDE OPPTRINN I GATENE O G ARRANGEMENT PÅ KJENTE O G NYE ARENAER MED BRED APPELL . OPPLEVELSER TIL HODE , HJERTE O G FØTTER. SIDE 008- 06 3 W W W.F IB.N O 009