Festspillkatalogen 2016 - Page 70

070 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR B I N D EL S ER FORB IN DE L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 07 1 W W W.F IB.N O 07 1 Avslutningskonserten m GRIEGH A LLE N GRIEG SA L E N DATO/ T I D Onsdag 08. juni kl 18:00 VA RI GH ET 2 t inkl pause AN N ET Introduksjon ved Annabel Guaita kl 17:15 i Grieghallens foajé BI L L ET T Ordinær: 190 – 490 Under 30: 150 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. A-mollkonserten og mytisk musikk om mørke, håp og livskraft. Bergen Filharmoniske Orkester avrunder årets festspill, og med seg på den storslåtte avslutningskonserten har de to stjernesolister og den anerkjente dirigenten Kazuki Yamada. Mytene om gralsridderne og deres kamp mot den onde, sanselige verden har vært utgangspunkt for store kunstverk. Mange har latt seg inspirere av Parsifal og hans årelange ferd for å finne fiskekongens rike der den hellige gralen voktes. Mektige toner fra forspillet til Wagners siste opera Parsifal følges her av Rolf Wallins The Fisher King  skrevet for trompetist Håkan Hardenberger. Denne trompetkonserten beskriver opplevelsen av å befinne seg i et mørkt, øde landskap – et sted som ethvert menneske vil gjenkjenne. Men ikke minst skildrer begge disse musikkverkene håpet og trangen til å overskride begrensninger og komme ut av mørket.     Bergen Filharmoniske Orkester Kazuki Yamada  dirigent Benjamin Grosvenor piano Håkan Hardenberger trompet RICHARD WAGNER (1813–1883) Forspill til første akt av operaen Parsifal ROLF WALLIN (1957–) «Hvor finner vi gralen?» spør ridderen Parsifal. Svaret er at gralen finner du inni deg selv. Kvelden avsluttes med Edvard Griegs a-mollkonsert med den unge briten Benjamin Grosvenor som solist. Sjelden hører man musikk i moll så glad og energisk. Fisher King (trompetkonsert 2011)  FRANZ LISZT (1811–1886)  Les préludes, symfonisk dikt for orkester, S. 97 EDVARD GRIEG (1843–1907)  Klaverkonsert i a-moll, op. 16       1. Allegro molto moderato       2. Adagio       3. Allegro moderato molto e marcato Sponset av DNV GL 070 #FE STSPILLEN E16