Festspillkatalogen 2016 - Page 68

068 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR B I N D EL S ER FORB IN DE L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 069 m G RIE G H A L L E N G RIE G SA L E N DATO/ T ID Torsdag 02. juni kl 19:30 VA RIG H E T 2 t inkl pause ANNET CRESCENDO Unge toppsolister Introduksjon ved Henrik Engelbrecht i Grieghallens foaje kl 18:45 B IL L E T T Ordinær: 190–460 Under 30: 150 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. m/BFO m GRIEGH A LLE N GRIEG SA L E N DATO/ T I D Tirsdag 31. mai kl 20:00 VA RI GH ET 1 t 30 min inkl pause AN N ET Introduksjon ved Henrik Engelbrecht i Grieghallens foaje kl 19:15 BI L L ET T Toppsolister spenner buen med Bergen Filharmoniske Orkester. Opplev solister som med briljante tekniske ferdigheter, virtuositet og «det lille ekstra» har tatt steget til et internasjonalt toppnivå. På denne konserten viser bratsjist Eivind Holtsmark Ringstad, fiolinist Guro Kleven Hagen og cellist Kian Soltani hvorfor nettopp de er blitt plukket ut til Crescendo – et nytt mentorprogram i verdensklasse. BT Fordel gir 25 % rabatt. Guro Kleven Hagen fiolin Eivind Holtsmark Ringstad bratsj Kian Soltani cello Bergen Filharmoniske Orkester Ole Kristian Ruud dirigent WOLFGANG A. MOZART (1756–1791) Figaros bryllup, ouverture KV 492 JOSEPH HAYDN (1732–1809) På denne konserten i Grieghallen får du høre dem i verk av Mozart og Haydn – et repertoar med nerve og musikkglede som smitter. I tillegg vil byens orkester fremføre musikk av Philip Glass fra filmen The Hours. Ordinær: 190 – 460 Under 30: 150 Cellokonsert nr. 1 i C-dur, Hob. VIIb/1 PHILIP GLASS (1937–) The Poet Acts, fra filmen The Hours WOLFGANG A. MOZART (1756–1791) Sinfonia concertante i Ess-dur, KV 364 Crescendo er et mentorprogram for unge klassiske musikere i regi av Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo Filharmonien. Prosjektet støttes av Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen, Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica og Talent Norge. *Festspillkort: 30 % – 40 % rabatt BT Fordel gir 25 % rabatt. 068 #FE STSPILLEN E16 CRESCENDO Janine Jansen & Leif Ove Andsnes m/unge toppsolister Opplev det fantastiske mestermøtet! Janine Jansen fra Nederland er en av verdens mest kjente fiolinister. Hennes repertoarbredde er enorm, og hun høster stor anerkjennelse både som solist og kammermusiker. Å skape musikk betyr for henne å lytte og kom