Festspillkatalogen 2016 - Page 54

054 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FORN ØY E L SE R FOR N ØYEL S ER mtd ú F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 055 ​Water Fools Ute Norgespremiere L IL L E LU N G E GÅ RDSVA N N DATO/ T ID Lørdag 04. juni kl 24:00 VA RIG H E T 50 min ANNET Kjøp billett på forhånd for å spare tid. Du får låne hodetelefoner på Festspillplassen mot fremvisning av billett. Hodetelefonene kan hentes fra kl 21:00, og må leveres inn etter konserten. Du kan ikke bruke dine egne hodetelefoner. Water Fools forspill på Festspillplassen fra 21:00. B IL L E T T Ordinær: 100 BT Fordel gir 50 % rabatt. 054 #FE STSPILLEN E16 Vannspeilet på Lille Lungegårdsvann fylles med ville, underlige og poetiske scener i kveldsmørket. Water Fools er en forestilling der det franske teaterkompaniet Ilotopie visker ut skillet mellom fantasi og virkelighet. En mann våkner en morgen og oppdager at hodet hans begynner å brenne. Snart befinner han seg på en episk reise, der hverdagslige ting blir til mytiske kreaturer. Underlige syn, flammer og lys speiler seg i vannet og skaper drømmeaktige scener. Vann bringer liv til horisonter og åpne plasser. Vannet er, som fjellene og skogene, et reservoar for fantasien. Disse blanke overflatene er ubebygde pusterom som mennesker i byen kan la seg forføre av for å få øye på det som finnes utenfor det urbane. Det franske teaterkompaniet Ilotopie ser på vann, med alle sine mytologier og assosiasjoner, som et nytt opplevelsesfelt å spille på. De finner energi i vannets urgamle og samtidig alltid levende form. Musikken, komponert av Phil Spectrum, er sterkt klassisk inspirert, men også mørk og karnevalsk, med innslag av opera og elektronika. Dramaturgien og koreografien i forestillingen er bygget opp rundt Spectrums originale musikk. Lys og pyroteknikk forsterker de fantasifulle scenene i forestillingen som sporer menneskets kortlivede, dramatiske og utopiske natur. Teaterkritikeren Lyn Gardner i The Guardian har kalt stykket «en vakker visualisering av helvete» og mener at om Lewis Carroll hadde laget gatekunst av sine visjoner, sammen med Salvador Dali og Hieronymus Bosch, kunne Water Fools vært resultatet. Ta med deg noe å sitte på, lån hodetelefoner på Festspillplassen og la deg føres hen, inn i fantasien, når kveldsmørket senker seg denne lørdagen! Støttet av H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond og Institut français de Norvège Det er teknisk vanskelig å få skuespillerne til å beholde sin uttrykkskraft og bevegelsesfrihet på et flytende element. Ved å overvinne disse vanskene, gjorde kunstnerne en oppdagelse. De fant at skillet mellom virkelighet og uvirkelighet blir flytende idet levende scener plasseres i det omskiftelige vannspeilet. Scenene bryter med sin usannsynlighet og er frie til å skape nye myter. Slik skapes Water Fools – som vannkunstverk med 15 skuespillere og tusener av skuelystne. W W W.F IB.N O 055