Festspillkatalogen 2016 - Page 46

046 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR N ØYEL S ER FORN ØY E L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 0 47 Rytmer fra Verdensrommet ​Oldschool dú Urpremiere F ESTS P I L LP L AS SEN M ELO D O N TE N múu F E STSPIL LPL ASSE N PA RA B OL E N DATO/ T ID m/Absence DATO/ T I D Åpen hver dag Fra 11:00 til 17:00 i perioden fredag 27. mai – torsdag 02. juni Onsdag 01. juni kl 18:00 og torsdag 02. juni kl 18:00 VA RI GH ET 40 min AL D ER Fra 8 år BI L L ET T Ordinær: 150 Barn: 60 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. BT Fordel gir 25 % rabatt. A L DE R Passer for alle Lårhalsbrekkende akrobatikk, humor og opprør på eldresenteret. ANNET Godt egnet for barn og unge, personer med funksjons- eller utviklingsvariasjoner og personer med demens. Noen ganger føles det som tiden går så alt for fort. En dag våkner plutselig breakegruppen Absence opp, og tiden har løpt fra dem. De sitter på gamlehjem. Når det går opp for dem at de har blitt eldre, nekter de å godta det. Gratis Selv om kroppen ikke er det den en gang var, tar de seks breakerne i Absence opp kampen mot tiden og pleierne på eldresenteret. Oldschool er en forestilling om livets gleder og forgjengeligheter som setter livet i perspektiv. Ved hjelp av breaking, humor og en god dose lårhalsbrekkende akrobatikk, viser bergensbaserte Absence at det slettes ikke trenger å være kjedelig å bli gammel. Absence har en evne til å formidle energi, glede, budskap og en visjon på en folkelig og ikke minst morsom måte. La deg rive med i dansen, bli med og sette verden på hodet! Absence idé, koreografi Andreas Roksvåg, Piero Issa, Daniel Grindeland, Halvard Haldorsen, Christopher Bottolfsen, Ole Petter Knarvik medvirkende Kristian Brusletto Kjærholt lyd, lystekniker Linn Therese Michelsen kostymedesign Mette Noodt maske múu F E STSPIL LPL ASSE N PA RA B OL E N DATO/ T ID Fredag 03. juni kl 11:00–17:00 Lørdag 04. juni kl 11:00–17:00 Søndag 05. juni kl 11:00–17:00 Gratis #FE STSPILLEN E16 kmú A L DE R F E STSPIL L PL ASSE N ME LOD ON T E N B IL L E T T DATO/ T ID La deg hylle inn i et selvskapt univers av lys, lyd og farger. Farger er synlige, men kan også føles. Farger er energi. Sanseinstallasjonen fra britiske Eye Music Trust handler om å åpne sansene, stimul