Festspillkatalogen 2016 - Page 44

044 Powerimpro km tú F ESTS P I L LP L AS SEN M ELO D O N TE N DATO/ T I D Lørdag 28. mai kl 10:30 og kl 12:30 VA RI GH ET 45 min AL D ER Passer for alle Gratis FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 m ú FE STSPI L LPL ASSEN ME LO D ON T EN Alt var klappet og klart. Så skjer dette! DATO/ TI D Powerimpro beveger seg i området mellom teaterimprovisasjon og musikk. Alt er improvisert med hjelp fra publikum, noe som gjør at ingen forestilling er lik. Dette skjer gjennom dialog med publikum og fri flyt av improvisert musikk og teater. Slik kan det oppstå en hittil ukjent eventyr-musikal, en powerballade framført av marsboere, eller en helt ny godnattsang. – Vi tar alle utfordringer på strak arm og det går bestandig kjempebra, sier vokalist Sveinung. – Eller skikkelig på trynet, kommenterer gitarist Bendik. Lørdag 28. mai kl 16:00 Søndag 29. mai kl 11:00 VARIGHET 1t ALDE R Fra 5 år BILLE TT Ordinær: 150 Barn: 60 Festspillkortet gir 30 %–40 % rabatt. BT Fordel gir 25 % rabatt. – Det som imidlertid er helt sikkert er at alt som hender på scenen er improvisert, ingen tekster eller melodier har blitt framført tidligere. Powerimpro er en vitaminin