Festspillkatalogen 2016 - Page 42

042 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 FOR N ØYEL S ER FORN ØY E L SE R BIFF filmkveld Festspillmilonga f FESTSPILLPLASSEN B IL L E T T MELODONTEN F ESTS P I L LP L AS SEN M ELO D O N TE N DATO/ T I D Mandag 06. juni kl 20:30 Liker du å svinge deg til lyden av tango? Har