Festspillkatalogen 2016 - Page 38

038 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 6 Velkommen til Festspillplassen! 1 FOR N ØYEL S ER FORN ØY E L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 ​ ASS. J B.B.B.BOX Melodonten Hovedscenen på Festspillplassen med et fyldig dagsog kveldsprogram. Les mer på s. 39-43 (kveld/voksne) og s. 44–48 (dag/familie). 2 Parabolen Utforsk Verdensrommet (s. 47) og la deg hylle inn i Farger og musikk – en sanseinstallasjon (s. 47). Åpent hver dag kl 11:00–17:00. Gratis. Festplassen blir til Festspillplassen under Festspillene. Her blir det flotte, forrykende og finurlige opplevelser fra kl 11:00 om formiddagen til midnatt – lett tilgjengelig for alle i byen. 3 Paraplyen Nyt herlig mat og drikke fra Lysverket, gode samtaler og festspillatmosfære her. Åpent hver dag kl 11:00–24:00 4 Tullemutten Utforsk de finurlige, hjemmesnekrede innretningene Herr Tonets fantastiske reise (s. 45) i dette utendørsområdet for barn og voksne. Åpent hver dag kl 11:00–17:00. Gratis. F E STSPIL LPL ASSE N ME LOD ON T E N ​ edvig H Mollestad Trio DATO/ T ID Tirsdag 31. mai kl 20:00 1 2 VA RIG H E T 2t ANNET Supportband lanseres på www.fib.no 3 B IL L E T T Ordinær: 190 Under 30: 150 4 Festspillkortet gir 30 %–